כלים וטיפים להנהגת עובדים


כלים וטיפים להנהגת עובדים

מטרת הועידה להעניק לוועדי העובדים כלים אופרטיביים להובלה ולהנהגה לצד דרכים לקבלת תמיכה בקרב העובדים, האיגוד המקצועי ונציגי הנהלה לפעולות ולהחלטות הוועד. הוועידה תהווה מפגש מקצועי וחברתי של כלל ועדי עובדים בישראל וצפויים להשתתף בה מרבית ראשי ועדי העובדים בישראל.