08:30 - רווחת עובדים: סיור ביריד הוועדים לרווחת עובדים ושי לחג פסח והאביב


08:30 - רווחת עובדים: סיור ביריד הוועדים לרווחת עובדים ושי לחג פסח והאביב
כל משתתף יקבל שי אישי

סיור חווייתי ביריד המסורתי לפיתוח ולקידום רווחת עובדים ולבחירת שי לחג פסח. הסיור ביריד ובתערוכת הספקים מהווה חלק מהאג'נדה של הוועידה, והוא יסייע לוועדי העובדים לקדם פעילויות רווחה, נופש ותרבות פנאי לעובדים.